BKP.2110.5.2023

 

 

INFORMACJA

o wyniku naboru  na  wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora Zespołu Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta

 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

 

 

               Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, że zakończono procedurę wolnego i konkurencyjnego  naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Zespołu Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta  w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, w wyniku której wybrana została Pani Anna Jurczyńska zam.  w Piekarach Śląskich.

 

 

Uzasadnienie

 

Nabór na przedmiotowe stanowisko przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna dokonując analizy: wykształcenia, wiedzy, posiadanych kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz predyspozycji kandydatki, która jako jedyna złożyła aplikację w konkursie. Pani Anna Jurczyńska spełniła wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na przedmiotowym stanowisku. Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka czyni zadość wymaganiom dodatkowym, pozwalającym na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku konkursowym.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Jurczyńska wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa wymaganych w pracy na ww. stanowisku. Kandydatka dobrze poradziła sobie z wykonaniem zadań  i czynności (w ramach próbki pracy), które na co dzień realizuje się na stanowisku podinspektora Zespołu Prasowego.

Po zakończeniu postępowania konkursowego Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Anna Jurczyńska posiada odpowiednie wykształcenie, predyspozycje, wiedzę, doświadczenie zawodowe i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku konkursowym.

           

 

Piekary Śląskie, dnia 30 marca 2023r.                                                        

                                                                                                                     

 

Termin i miejsce publikacji informacji:

 

Informację o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Zespołu Prasowego  w Kancelarii Prezydenta Miasta publikuje się od dnia 30 marca 2023r. do dnia  30 czerwca 2023r. poprzez jej zamieszczenie:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.bip.piekary.pl (zakładka: „Nabór na stanowiska”/ Kategoria „Informacje o wynikach naborów”),

2)      na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.piekary.pl (zakładka „Wirtualny Urząd”/”Usługi dla mieszkańców”/„Nabór na stanowiska”),

3)      na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 (parter).

 

                                                             

                                                                                                                                      Prezydent  Miasta

                                                                                                                                         Piekary  Śląskie

 

                                                                                                                                (-) Sława Umińska-Duraj