Data posiedzenia:
2023-02-28

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr 44/23 posiedzenia Komisji w dniu 31 stycznia 2023 r.
4.Zbiorcze sprawozdanie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w 2022 roku.
5.Informacja na temat funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku.
6.Analiza realizacji rządowego programu Rodzina 500+ oraz dodatków przyznawanych w ramach tarczy antyinflacyjnej.
7.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach 898 i 907.
8.Korespondencja.

9.Wnioski radnych i sprawy bieżące.

Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urząd Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84.
Godz. 12:00.