ZARZĄDZENIE NR 152 /GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej,
obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie.