ZARZĄDZENIE NR 151/GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej, obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie.