Zarządzenie Nr 139 /GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 marca 2023 roku
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Stanisława Wigury 5 oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej