ZARZĄDZENIE NR 117/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r.