ZARZĄDZENIE NR 102 /GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej, obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie.