Zarządzenie Nr 40/GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 stycznia 2023 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy  ulicy Tadeusza Makowskiego, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.