Zarządzenie Nr 36/GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  18 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Stanisława Wigury 5, przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.