Zarządzenie Nr 35/GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 stycznia 2023 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 161, przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.