BKP.2110.36.2022

 

 

 

 

INFORMACJA

o nierozstrzygnięciu VIII naboru na wolne stanowisko urzędnicze

głównego specjalisty Biura Informatyki

w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84; 41-940 Piekary Śląskie

 

 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, że zakończono procedurę wolnego i konkurencyjnego  VIII  naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty Biura Informatyki w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie  w wyniku której, ze względu na brak ofert, nie wybrano żadnego kandydata. 

 

Uzasadnienie

 

               W terminie składania aplikacji tj. od 27 grudnia 2022r. do 10 stycznia 2023r. do Urzędu Miasta Piekary Śląskie nie wpłynęła żadna oferta konkursowa.

 

                                                                                                                     

 

Termin i miejsce publikacji informacji:

 

Informację o nierozstrzygnięciu VIII naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty Biura Informatyki w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie publikuje się od dnia 8 II 2023r. do dnia 31 V 2023r. poprzez jej zamieszczenie:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.piekary.pl (zakładka: „Nabór na stanowiska”/Kategoria „Informacje o wynikach naborów”),

2)    na stronie internetowej miasta www.piekary.pl (Wirtualny Urząd zakładka „Nabór na stanowiska”),

3)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 (parter).

 

 

 

Piekary Śląskie, dnia  8 II 2023r.                                                                        

                  Prezydent Miasta

               Piekary Śląskie

 

                                                                                                                                                  (-) Sława Umińska-Duraj