Data posiedzenia:
2023-02-13

Status:
Planowane

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i przywitanie
2. Przyjęcie protokołu nr 4/22 IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działania komisji tematycznych.
4. Omówienie organizacji Biegowego Grand Prix i Turnieju Siatkówki.
5. Dyskusja nad poprawkami w regulaminie przyznawania nagrody Zasłużony dla Dzieci i Młodzieży Piekar Śląskich
6. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie sesji.Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urząd Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84.
Godz. 17:00.