Data posiedzenia:
2023-01-09

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r. (druk nr 871).
4.Zamknięcie obrad.