ZARZĄDZENIE NR 89 /GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Papieża Jana Pawła II przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.