ZARZĄDZENIE Nr 78 /GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Zielonej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.