ZARZĄDZENIE Nr 69 /GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.837.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia ponownie pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej (garaż), położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka