Zarządzenie nr 24/PUP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13.01.2023 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację w 2023 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych