ZARZĄDZENIE NR 29/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2023 r. oraz zmiany planu finansowego Urzędu Miasta na 2023 r.