ZARZĄDZENIE NR 52/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, w planie  finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r.