ZARZĄDZENIE NR 60/FB/2023  PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE  z dnia 24 stycznia 2023 r.  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2023 r.