Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) zakres ujawnionych danych zgodny jest z treścią art. 8 ust. 1. tejże ustawy.

Przebieg postepowania:

1. Przekazanie przez Przewodniczącego Rady Miasta Piekary Śląskie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

2. Rozpatrzenie petycji z dnia 15 stycznia 2023 r. w sprawie zwiększenia wśród lokalnej
społeczności świadomości prawnej dotyczącej transplantacji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Piekary Śląskie na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2023 r. oraz przekazanie projektu uchwały Przewodniczącemu Rady Miasta Piekary Śląskie.

3.Uchwała Nr LX/634/23 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 1.02.2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 stycznia 2023 r. w sprawie zwiększenia wśród lokalnej społeczności świadomości prawnej dotyczącej transplantacji".