Data posiedzenia:
2023-01-31

Status:
Planowane

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
3.Przyjęcie protokołu nr 46/22 posiedzenia Komisji w dniu 20 grudnia 2022 r.
4.Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2023.
5.Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w roku 2022.
6.Spotkanie z mieszkanką miasta Piekary Śląskie - uczestniczką turniejów szachowych.
7.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach nr 875, 876, 877, 878, 879, 880.
8.Omówienie działalności Zakładu Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych.
9.Informacja na temat sieci ścieżek rowerowych w mieście.
10.Wnioski radnych i sprawy bieżące.
11.Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urząd Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84.
Godz. 08:30.

W obradach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby