ZARZĄDZENIE NR 59/KP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia Punktów Informacyjnych Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia terminu i zasad zgłaszania propozycji projektów przeznaczonych do realizacji w roku 2024