ZARZĄDZENIE NR 58/KP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego do realizacji w roku 2024 oraz maksymalnej wartości jednego projektu