ZARZĄDZENIE NR 63/CAPOW/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Piekarach Śląskich w 2023 roku