ZARZĄDZENIE NR 2/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami oraz dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2023