ZARZĄDZENIE NR 57/EK/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych