ZARZĄDZENIE NR 51/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r.