ZARZĄDZENIE Nr 20/OR/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad przygotowywania projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Piekary Śląskie przez miejskie jednostki organizacyjne.