ZARZĄDZENIE NR 53/POP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert w ogłoszonym otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piekary Śląskie w zakresie kultury w roku 2023 pn. „Spotkania z muzyką - organizacja koncertów pieśni chóralnych, jako forma kulturalnej promocji Miasta Piekary Śląskie oraz umacniania lokalnych tradycji śpiewaczych”