ZARZĄDZENIE NR 8/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2023 r.