ZARZĄDZENIE NR 48/BMN/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego zasady korzystania z toalet publicznych znajdujących się na terenie gminy Piekary Śląskie"