Postępowanie prowadzone jest na paltformie pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/36682/summary