Zarządzenie Nr ORo.0050.864.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich