ZARZĄDZENIE NR 13/POP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piekary Śląskie w zakresie kultury w roku 2023