Zarządzenie Nr ORo.0050.850.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Przemysłowej oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej