Zarządzenie nr ORo.0050.858.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, pozostających w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich