Zarządzenie Nr ORo.0050.843.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień - Organizacja miejsca wsparcia i działań samopomocowych w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Piekary Śląskie