Zarządzenie nr ORo.0050.832.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2022 r.