Zarządzenie nr ORo.0050.830.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej