Zarządzenie Nr ORo.0050. 822 .2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą nr GL1T/00070542/1.