Zarządzenie Nr ORo.0050.820.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.498.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Walentego Roździeńskiego przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.