Zarządzenie Nr ORo.0050.713.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację w 2022 r. innych fakultatywnych zadań