Zarządzenie Nr ORo.0050.772.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2022 r. w układzie zadaniowym