Zarządzenie Nr ORo.0050.534.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów zasobu, które utraciły przydatność użytkową, z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Piekarach Śląskich.