Zarządzenie Nr ORo.0050.790.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w prawie własności niewydzielonej części działki gruntu.