Zarządzenie nr ORo.0050.800.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LII/557/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia szczegółówego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Miasta Piekary Śląskie 2030+", w tym trybu konsultacji.