Postepowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/35671/summary