Data posiedzenia:
2022-10-27

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr 31/22 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 sierpnia 2022 r.
4.Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej, merytorycznej i remontowo-przetargowej w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich w latach 2020-2021.
5.Sprawy bieżące.
6.Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Miejsce: Ośrodek Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich przy ulicy Oświęcimskiej 45.
Godz. 09:30.