Data posiedzenia:
2022-10-24

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr 29/22 posiedzenia komisji w dniu 19 września 2022 r.
4.Rozpatrzenie skargi mieszkańca z dnia 10 października 2022 r. na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.
5.Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
6.Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urząd Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84.
Godz. 14:00.